zizka1
zizka1
zizka2

Souhlas se zpracováním osobních údajů


 

Souhlasím, aby penzion Žižka v Rabyni, IČO 05598541, zpracovával mé osobní údaje pro marketingové účely spočívající v nabídce ubytovacích služeb, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, na dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

 

 

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména:

 

- na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování;

- vznést námitku proti zpracování;

- na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

- kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména:

 

- mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

- s mými údaji jsou prováděny následující úkony: zápis do ubytovací knihy resp. do přihlašovacího tiskopisu u cizinců, úpravy v případě, že je doplním nebo se dožádám úprav, vyhledávání, třídění a likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

 

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu penzionzizka@centrum.cz,

nebo na telefonní číslo +420 732 461 091.


Penzion Žižka - Rabyně